GENERALNY WYKONAWCA      REMONTÓW I ADAPTACJI KAMIENIC

I HOTELI

 

 

KOMPLEKSOWE WYKONAWSTWO

INNOWACYJNYCH FABRYK UTYLIZACJI I PRZETWARZANIA ŚMIECI NA ENERGIE ELEKTRYCZNĄ I CIEPLNĄ

 

    PLANOWANIE , PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI JEST KLUCZEM DO SUKCESU

Przygotowanie inwestycji-analiza rozwiązań

Każda inwestycja jest szczegółowo planowana i analizowana z inwestorem i zespołem architektów jak również projektantów

Opracowanie branżowe  wykonania inwestycji

Przygotowanie harmonogramu wykonania  we wspólpracy z branżystami jest kluczowym elementem kompletnego wykonania inwestycji

Realizacja inwestycji , koordynacja - integracja

kontrola jakości i zgodności wykonania z projektami stanowi ważny element sukcesu spólki

 

 

 

 BUDOWNICTWO SPECJALISTYCZNE

 • osiedla i budynki mieszkalne

 • obiekty biurowe

 • hotele, sanatoria

 • obiekty handlowe

 • hale i obiekty przemysłowe

 • centra logistyczne

 • obiekty służby zdrowia

 • inne obiekty użyteczności publicznej

 • rewitalizację obiektów zabytkowych

BUDOWNICTWO INŻYNIERYJNE

Budowa obiektów ochrony środowiska, w tym:

 • oczyszczalnie ścieków

 • stacje uzdatniania wody

 • sieci kanalizacyjne i wodociągowe

 • przepompownie ścieków

 • zbiorniki retencyjne

 • suszarnie i spalarnie osadów

 • budowa obiektów unieszkodliwiania odpadów

Budowa infrastruktury komunikacyjnej, w tym:

 • drogi dojazdowe i parkingi

 • stacje i linie kolejowe

 • linie komunikacji

 • tunele komunikacyjne

 • obiekty mostowe

 • przejścia podziemne i nadziemne

 

BUDOWNICTWO ENERGETYCZNE

 • stacji i rozdzielni elektroenergetycznych

 • linii przesyłowych elektroenergetycznych

 • budowy i modernizacji elektrociepłowni

 • adaptacji i budowy, modernizacji centralnych instalacji zasilania awaryjnego

 • budowy obiektów i instalacji OZE

 

Projekty

2014

rok integracji w spólkę .GW
 

11

Wykonanych inwestycji

26

producenci i dostawcy w kooperacji

9

współpraca
z biurami architektonicznymi w europie
 

Klienci

kontakt

zapytania ofertowe i zlecenia

 Dane spółki :

 

Phoenix-Construction Engineering&Management Spz.o.o

KRS 000521006

kapitał założycielski : 50.000.-

NIP 7343528164   REGON 123206605

 

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Adres Spółki

ul.Niegolewskich 18

60-767 Poznań

office@phoenix-construction.eu

Tel: + 48 18 4777 005

 

Dział Przygotowania Inwestycji/Kosztorysy

Tel: + 48 504 424 660

realizacja@phoenix-construction.eu

 

Oddział Hannover

Tel: + 48 512 600 477

germany@phoenix-construction.eu

Praca-zatrudnienie

Aplikacje z CV i listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres email spółki .

office@phoenix-construction.eu